โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
ชื่อสินค้า :ค้อนหัวกลม
รหัสสินค้า
L (mm)
Weight (OZ)
ราคา (บาท)
94692302
335
16
440
94692303
390
24
520
94692304
390
32
560
หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7 %

<<Back

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.