โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

3M หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่น ละออง และฟูมโลหะ


รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8210V N95
5000 บ./ลัง
750 บ.
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง มีวาล์วระบาย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
1 ลัง บรรจุ 8 กล่อง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8210 N95

800 บ.
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 8110S N95

800 บาท
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีรูปหน้าขนาดเล็ก

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8812 P1
600 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับงานที่มีบรรยากาศร้อนอบอ้าว

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8511 N95
2,000 บาท / กล่อง

10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะที่มีปริมาณฟูมโลหะมาก
หรือต้องทำงานเป็นเวลานาน

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9002A P1
1200 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9003A P1
1200 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9001 P1
1000 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รุ่น
ราคา

จำนวน
3M 9105S N95
1500 บาท / กล่อง

50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ขนาดเล็ก
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

รุ่น
ราคา

จำนวน
3M 9105 N95
1500 บาท / กล่อง

50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

รุ่น
ราคา

จำนวน
3M 9001V P1
900 บาท / กล่อง

25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง มีวาล์ว คล้องหู
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

รุ่น
ราคา

จำนวน

3M 9002V P1
900 บาท / กล่อง

25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง มีวาล์ว คาดศรีษะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม


รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8822 P2
650 บาท / กล่อง
-

10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9332A+ P3
950 บาท / กล่อง

10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ ป้องกัน 99%
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

       

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9322A+ P2
850 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8512 N95
2,600 บาท / กล่อง
300 บาท/ ชิ้น
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น สายรัดปรับกระชับ ชั้นกรองที่หนาฟู ช่วยยืดอายุการใช้งาน และหายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะที่มีปริมาณฟูมโลหะมาก
หรือต้องทำงานเป็นเวลานานๆ


รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8247 R95
1,750 บาท / กล่อง
-
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย ได้แก่ งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา / ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
หมายเหตุ : สำหรับกลิ่นเจือจางเท่านั้น

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9913V P1
1200 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย ได้แก่ งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา / ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
หมายเหตุ : สำหรับกลิ่นเจือจางเท่านั้น

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8246 R95
1,750 บาท / กล่อง
-
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานทดลองให้ทดลอง งานชุบโลหะ
งานล้างสระว่ายน้ำ ,ห้องน้ำ
หมายเหตุ : หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรง
ต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9916-P1
1200 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานทดลองให้ทดลอง งานชุบโลหะ
งานล้างสระว่ายน้ำ ,ห้องน้ำ
หมายเหตุ : หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรง
ต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9010 N95
1300 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : เชื้อชีวภาพ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : ป้องกันฝุ่น ละออง เชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 9501+ P2/KN95
1500 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : ป้องกันฝุ่น ละออง เชื้อโรค

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9541 P2
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบคล้องหู
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9542 P2
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบรัดศรีษะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 9043A P1
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบคล้องหู
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 9044A P1
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบรัดศรีษะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 1870 N95
1500 บาท / กล่อง
- บาท / ชิ้น
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันฝุ่นละอองอนุภาคเล็ก
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 8233 N100
- บาท / กล่อง
380 บาท / ชิ้น
- ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน สามารถป้องกันเชื้อวัณโรคปะปนอยู่
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 1860 N95
1200 บาท / กล่อง

20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน สามารถป้องกันเชื้อวัณโรคปะปนอยู่
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 1860S N95
1200 บาท / กล่อง

20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน สามารถป้องกันเชื้อวัณโรคปะปนอยู่
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย ขนาดเล็ก

รุ่น
ราคาส่ง
จำนวน
3M 1926C
650 บาท / กล่อง
50 ชิ้น / กล่อง

• 3M 1926C หน้ากากคาร์บอน
• กรองเชื้อแบคทีเรีย (BFE) ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอน
• ประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัย และสุขภาพ (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
• สามารถป้องกันผุ่นละออง และกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไอระเหยและควันเสีย จากมลพิษในอากาศ เครื่องยนต์ และยานยนต์
• ยางรัดกระชับกับรูปหน้า หายใจสะดวก ไม่อับชื้น
• พับเก็บได้ สะดวกในการพกพา

ชุดสำหรับป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
รุ่น
ราคาส่ง
จำนวน
3M 3744K P2
65 บาท / ชิ้น

• 3M 3744K P2 เทียบเท่าหน้ากาก N95 แผ่นกรองฝุ่นละอองพร้อมกลิ่นสารอินทรีย์เจือจาง ป้องกัน สารเคมีอ่อนๆ และฝุ่นละอองทั่วไป ฟูมโลหะควันไอเสีย (P2 ฝุ่นโลหะ)
ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น น้ำหนักเบามาก ได้รับมาตรฐาน P2 จากยุโรป คือ หน้ากากป้องกันอนุภาค ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางกล และความร้อนได้แก่ ฝุ่น
ละออง ฟูมโลหะและมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ต่ำกว่า 94% ป้องกันสารเคมีไอกรดอ่อนๆ

สามารถนำไปใช้ร่วมกับผ้าปิดปากทั่วไปได้
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รุ่น
ราคาส่ง
จำนวน
3M 3200 + 3700 + 3744K
670 บาท / ชุด
• 3M 3200 หน้ากากไส้กรองเดี่ยว ยางสังเคราะห์
• 3M 3700 ฐานรองแผ่นกรอง
• 3M 3744K P2 แผ่นกรองฝุ่น ละออง เทียบเท่า N95 สามารถกันได้ 94%
รุ่น
ราคาส่ง
จำนวน
ขวดบรรจุแอลกอฮอล์หัวสเปรย์

1 ขวด

ขวดบรรจุแอลกอฮอล์หัวปั้ม ขนาด 60 ml.
ราคา 20 บาทต่อขวด
เหมาะสำหรับพกพาติดกระเป๋า

ขวดบรรจุแอลกอฮอล์หัวปั้ม ขนาด 250 ml.
ราคา 30 บาทต่อขวด

รุ่น
ราคาส่ง
จำนวน
ขวดบรรจุแอลกอฮอล์หัวปั้ม

1 ขวด
• ขวดบรรจุแอลกอฮอล์เจล หัวปั้ม ขนาด 60 ml.
ราคา 20 บาทต่อขวด
เหมาะสำหรับพกพาติดกระเป๋า

**** ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษี 7 % ****

web analytics

หน้ากาก n95 ราคาส่ง

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.